Konsultacja farmaceutyczna

Konsultacja farmaceutyczna to rozbudowana porada, która polega na udzieleniu przez farmaceutę informacji na temat bezpieczeństwa stosowania jednego lub wielu leków, interakcji między nimi, działań niepożądanych lub zasad prawidłowego stosowania. Udzielana jest na podstawie pytań pacjenta po zebraniu wywiadu farmaceutycznego i uzyskaniu niezbędnych informacji o jego stanie zdrowia. Konsultacja może obejmować swoim zakresem wiele problemów terapeutycznych. Jest rodzajem obszernej porady, która dotyczy bardziej złożonych problemów i większej ilości leków oraz zakłada kompleksowe podejście do problemów pacjenta. Podczas konsultacji weryfikuję bezpieczeństwo terapii, potencjalne interakcje i inne problemy lekowe, na które mogę się natknąć i staram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, z którymi boryka się pacjent.

Konsultacje mogą dotyczyć np.:

  • interakcji występujących pomiędzy stosowanymi lekami i sposobów im zapobiegania,
  • zaleceń i instruktarzy dotyczących właściwego stosowania i obsługi leków, np. w postaci inhalatorów lub materiałów opatrunkowych,
  • pomocy w doborze właściwego leku lub terapii, w przypadkach, gdy zalecono kilka wykluczających się postępowań przez jednego lub większą ilość lekarzy.

W ramach usługi przeprowadzam Konsultację farmaceutyczną, przygotowuję dla pacjenta odpowiedź na pytania i obszerne podsumowanie konsultacji oraz, jeśli w trakcie jej przebiegu wyniknie taka potrzeba, raport do przekazania dla lekarza prowadzącego w formie pisemnej, które przesyłam mailowo. Materiały zawierają zalecenia, sugerowane rozwiązania napotkanych problemów oraz - w zależności od potrzeb - wskazówki dotyczące dalszego postępowania, odniesienia do najnowszych wytycznych i rekomendacji ekspertów, a także informacje u jakiego specjalisty szukać dalszej pomocy.

Usługa ta jest dostępna dla pacjentów lub dla rodziców albo opiekunów.

Konsultacja farmaceutyczna udzielana jest w całości drogą elektroniczną - za pośrednictwem maila. Szczegółowy przebieg konsultacji farmaceutycznej opisany jest w Często zadawanych pytaniach oraz w Warunkach korzystania z usług, dostępnych podczas rezerwacji.

Koszt konsultacji wynosi 200 zł. Zarezerwuj poradę korzystając z przycisku „Rezerwacja” u dołu ekranu i wybierz potrzebną usługę.

Powered by Quick.CmsDesign ProjektGraficzny.com