Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Konsultacja farmaceutyczna

Konsultacja farmaceutyczna to rozbudowana porada, która polega na udzieleniu przez farmaceutę informacji na temat bezpieczeństwa stosowania jednego lub wielu leków, interakcji między nimi, działań niepożądanych lub zasad prawidłowego stosowania. Jest udzielana po zebraniu wywiadu farmaceutycznego i uzyskaniu niezbędnych informacji o stanie zdrowia pacjenta. Konsultacja może obejmować swoim zakresem wiele problemów terapeutycznych oraz problemy złożone. Podczas konsultacji weryfikuję bezpieczeństwo terapii, potencjalne interakcje i inne problemy lekowe, na które mogę się natknąć i staram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, z którymi boryka się pacjent. W jej ramach pacjent otrzymuje podsumowanie oraz raport dla lekarza w formie pisemnej, aby zawsze można było do niego wrócić i ponownie przeczytać, a także przekazać lekarzowi. Materiały zawierają zalecenia, sugerowane rozwiązania napotkanych problemów oraz - w zależności od potrzeb - wskazówki dotyczące dalszego postępowania, odniesienia do najnowszych wytycznych i rekomendacji ekspertów, a także informacje u jakiego specjalisty szukać dalszej pomocy. Usługa ta jest dostępna dla pacjentów oraz dla ich rodziców albo opiekunów.

Konsultacje mogą dotyczyć np.:

  • interakcji występujących pomiędzy stosowanymi lekami i sposobów im zapobiegania,
  • zaleceń i instruktarzy dotyczących właściwego stosowania i obsługi leków, np. w postaci inhalatorów lub materiałów opatrunkowych,
  • pomocy w doborze właściwego leku lub terapii, w przypadkach, gdy zalecono kilka wykluczających się postępowań przez jednego lub większą ilość lekarzy.

Konsultacja udzielana jest w sposób elektroniczny za pośrednictwem maila, z możliwością kontaktu telefonicznego. Szczegółowy przebieg porady farmaceutycznej opisany jest w Warunkach korzystania z usług oraz Często zadawanych pytaniach.

Koszt konsultacji wynosi 150 zł. Zapraszam do skorzystania z konsultacji farmaceutycznej poprzez przycisk „Rezerwacja” z boku ekranu i kontaktu przy użyciu formularza.

Powered by Quick.CmsDesign ProjektGraficzny.com