Nowy lek

Usługa Nowy lek jest konsultacją farmaceutyczną, składającą się z trzech etapów, zapewniającą pomoc dla pacjenta, który otrzymał po raz pierwszy nowy, wcześniej przez niego niestosowany produkt leczniczy w ramach terapii choroby przewlekłej (np. nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy, astmie, POChP, hipercholesterolemii).

Przez nowy lek rozumie się nową substancję czynną lub nową postać leku, a także inną niż dotychczas drogę podania. Celem usługi jest edukacja i dostarczenie pacjentowi informacji na temat rozpoczynanej terapii oraz ocena stosowania się do zaleceń terapeutycznych i pomoc w realizacji tych zaleceń. Usługa powinna być przeprowadzona w pierwszym miesiącu przyjmowania nowego leku.

Usługa Nowy lek składa się z trzech etapów:

  1. rozmowy wstępnej (za pośrednictwem usług teleinformatycznych - połączenia telefonicznego lub wideo),
  2. rozmowy po 7-14 dniach od rozmowy wstępne (przeprowadzane poprzez korespondencję mailową),
  3. rozmowy podsumowującej po 14-21 dniach od rozmowy wstępnej (przeprowadzane poprzez korespondencję mailową).

W ramach usługi przeprowadzam z pacjentem trzyetapową konsultację, podczas której w pierwszym etapie przeprowadzam rozmowę telefoniczną lub wideorozmowę na temat stosowania nowego leku, a następnie dwukrotnie przesyłam do pacjenta formularze konsultacyjne, które należy uzupełnić i odesłać zwrotnie. Konsultacje odbywają się we wcześniej ustalonych terminach. Po zakończeniu usługi pacjent otrzymuje na podany przez siebie adres mailowy pisemny raport, który może przekazać lekarzowi prowadzącemu.

Szczegółowy przebieg usługi Nowy lek opisany jest w Często zadawanych pytaniach oraz w Warunkach korzystania z usług, dostępnych podczas rezerwacji.

Koszt usługi wynosi 100 zł. Zarezerwuj termin porady korzystając z przycisku „Rezerwacja” u dołu ekranu i wybierz potrzebną usługę.

Powered by Quick.CmsDesign ProjektGraficzny.com