Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Nowy lek

Usługa Nowy lek jest konsultacją farmaceutyczną, składającą się z trzech etapów, zapewniającą pomoc dla pacjenta, który otrzymał po raz pierwszy nowy, wcześniej przez niego niestosowany produkt leczniczy w ramach terapii choroby przewlekłej (np. nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy, astmie, POChP, hipercholesterolemii).

Przez nowy lek rozumie się nową substancję czynną lub nową postać leku, a także inną niż dotychczas drogę podania. Celem usługi jest edukacja i dostarczenie pacjentowi informacji na temat rozpoczynanej terapii oraz ocena stosowania się do zaleceń terapeutycznych i pomoc w realizacji tych zaleceń. Usługa powinna być przeprowadzona w pierwszym miesiącu przyjmowania nowego leku.

Usługa Nowy lek składa się z trzech etapów:

  1. rozmowy wstępnej (za pośrednictwem usług teleinformatycznych - połączenia telefonicznego lub wideo),
  2. rozmowy po 7-14 dniach od rozmowy wstępne (przeprowadzane poprzez korespondencję mailową),
  3. rozmowy podsumowującej po 14-21 dniach od rozmowy wstępnej (przeprowadzane poprzez korespondencję mailową).

Usługa w przygotowaniu.

Powered by Quick.CmsDesign ProjektGraficzny.com