O mnie

  • mgr farm. Jacek Adamski

    mgr farm. Jacek Adamski

Nazywam się Jacek Adamski, jestem farmaceutą. Ukończyłem Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jako magister farmacji, obecnie zaś jestem w trakcie specjalizacji z Farmacji Klinicznej. Udzielam prywatnych konsultacji farmaceutycznych w zakresie farmakoterapii, zarówno w drobnych sprawach, jak i większych problemach wymagających kompleksowej i długofalowej współpracy. 

Na co dzień pracuję w aptece ogólnodostępnej, wykonując w niej wszystkie obowiązki farmaceuty, w szczególności pracując z pacjentami i pomagając im w codziennych problemach.

Niestety natłok pracy, kolejki i mało komfortowe warunki do dłuższej rozmowy w większości aptek czasami nie pozwalają w pełni rozwinąć zagadnień, jakie pacjenci chcieliby poruszyć z farmaceutą. Z tej przyczyny zrodził się pomysł udzielania porad również poza apteką, w tym na odległość, w formie konsultacji online.

Moje zainteresowanie problemami farmakoterapii rozpoczęło się już w trakcie studiów, gdy zauważyłem jak łatwo o błędy i nieporozumienia terapeutyczne na każdym etapie terapii, zarówno ze strony pacjentów, jak i personelu medycznego oraz jak często do ich występowania przyczynić się mogą zwykłe trudności komunikacyjne. W związku z tym postanowiłem skupić uwagę zarówno na merytorycznym aspekcie farmakoterapii, jak i na prawidłowej komunikacji z pacjentami i personelem medycznym. Interesuję się działalnością profilaktyczną, edukacyjną i działalnością na rzecz promocji zdrowia już od czasów studiów. Uczestniczyłem w akcjach profilaktycznych działając w organizacjach studenckich. W pracy stawiam na spokojną i rzeczową rozmowę, uwzględniającą wszystkie potrzeby pacjenta oraz jego stan kliniczny, a także na przygotowanie po konsultacji wyczerpujących materiałów dla pacjenta i lekarza prowadzącego.

Sporadycznie podejmuję się pracy publicystycznej o tematyce branżowej.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii.

Prywatnie interesuję się sztukami plastycznymi, dzięki którym znajduję chwilę na skupienie, wyciszenie i odnalezienie wewnętrznego spokoju.

Profil w serwisie farmaceuta.pl

Publikacje

Powered by Quick.CmsDesign ProjektGraficzny.com