Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Przegląd lekowy

Przegląd lekowy to świadczenie zdrowotne polegające na konsultacji z pacjentem i analizie farmakoterapii przeprowadzonej przez farmaceutę. Dotyczy wszystkich stosowanych leków, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych przez pacjenta. Służy ocenie i optymalizacji stosowanej farmakoterapii, wyeliminowaniu napotkanych błędów terapeutycznych oraz udzieleniu informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leków, interakcji, działań niepożądanych i zasad prawidłowego stosowania.

Przegląd lekowy przeznaczony jest dla pacjentów, którzy mogą, choć nie muszą, mieć sprecyzowanych pytań, ale chcieliby wiedzieć czy ich leki są stosowane we właściwy sposób. Polecany jest szczególnie pacjentom stosującym wiele (pięć i więcej) leków oraz leczących się jednocześnie u różnych specjalistów, a także seniorom.

"Przegląd lekowy to ustrukturyzowany wywiad przeprowadzany z Pacjentem, służący optymalizacji stosowanej farmakoterapii. Celem wykonania przeglądu lekowego jest:

  1. podsumowanie farmakoterapii oraz ocena sposobu jej stosowania przez pacjenta,
  2. identyfikacja nieefektywności w sposobie stosowania leków i wsparcie pacjenta w celu poprawy
  3. przestrzegania zaleceń terapeutycznych (np. weryfikacja i poprawa wiedzy chorego o zasadach stosowania leków),
  4. identyfikacja problemów lekowych definiowanych jako: potencjalnie niepoprawna farmakoterapia, działania niepożądanych i interakcję lek-lek, lek-choroba, lek-żywność, niewłaściwa dawka leku, zbędne leczenie, stan nieleczony, niska podatność pacjenta na zalecenia lekarskie,
  5. wypracowanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej wobec pacjenta poprzez wskazanie celu terapeutycznego oraz sposobu jego realizacji w odniesieniu do zidentyfikowanych problemów lekowych,
  6. przekazanie rekomendacji farmaceutycznych pacjentowi i lekarzowi oraz współpraca na linii farmaceuta-pacjent-lekarz mająca na celu optymalizację farmakoterapii,
  7. poprawa efektywności klinicznej i kosztowej terapii oraz ograniczenie zjawiska niegospodarności lekami."

RAPORT OPIEKA FARMACEUTYCZNA Kompleksowa analiza procesu wdrożenia, 2020

W ramach usługi przeprowadzam przegląd lekowy i przygotowuję dla pacjenta oraz lekarza prowadzącego obszerne podsumowanie w formie pisemnej, które przesyłam mailowo. Materiały zawierają raport (informację zwrotną) dla lekarza oraz kompleksowe zalecenia dla pacjenta, składające się z sugerowanych rozwiązań napotkanych problemów, a także - w zależności od potrzeb - wskazówek dotyczących dalszego postępowania, odniesień do najnowszych wytycznych, rekomendacji ekspertów i informacji u jakiego specjalisty szukać dalszej pomocy.

Czy wiesz, że seniorzy powinni uczestniczyć w przeglądzie lekowym przynajmniej raz do roku?

Usługa w przygotowaniu.

Powered by Quick.CmsDesign ProjektGraficzny.com