Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Warunki porad, zakres usług i ich przebieg

 1. Porada farmaceutyczna (zw. dalej „Poradą”) - Usługa, która polega na udzieleniu przez farmaceutę krótkiej i zwięzłej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania jednego lub kilku leków, interakcji między nimi, działań niepożądanych lub zasad prawidłowego stosowania, w szczególności dla leków dostępnych bez recepty, po zebraniu wywiadu i uzyskaniu niezbędnych informacji o stanie zdrowia Pacjenta. Porada obejmuje swoim zakresem zazwyczaj jeden lub dwa proste, powiązane ze sobą problemy terapeutyczne. W ramach porady pacjent otrzymuje zwięzłą odpowiedź na pytania w formie pisemnej, aby zawsze można było do niej wrócić i ponownie przeczytać, a także przekazać lekarzowi. Usługa ta jest dostępna dla pacjentów oraz dla ich rodziców albo opiekunów. Porada farmaceutyczna udzielana jest w sposób elektroniczny za pośrednictwem maila, z możliwością konsultacji telefonicznej.

  Aby wziąć udział w dowolnej z usług, należy zarezerwować ją, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie farmaceutycznie.pl oraz opłacić w systemie szybkich płatności, udostępnionych mailowo po uzgodnieniu zakresu porady. Po rezerwacji Usługodawca prześle na podany przez Pacjenta adres mailowy odpowiedź w celu uzgodnienia szczegółów porady, zawierającą link do szybkich płatności, a także formularz wywiadu i niezbędne zgody, które należy poprawnie wypełnić i w odesłać kompletne na adres kontakt@farmaceutycznie.pl. Przesłane formularze i zgody są niezbędne do zrealizowania Usługi. Akceptowane są pliki podpisane podpisem elektronicznym lub skany wydrukowanych i wypełnionych dokumentów. W wiadomości można dodatkowo opisać problem i zadać pytania, które nie znalazły się w formularzach. Po otrzymaniu przez Usługodawcę prawidłowo wypełnionych formularzy i zgód, porada zostanie najszybciej jak to możliwe i przesłana w postaci pisemnej na adres mailowy Pacjenta. W przypadku nie dostarczenia przez Pacjenta wszystkich wymaganych formularzy i zgód albo nieudzielenia wymaganych odpowiedzi na wymagane pytania, przepada ona bezzwrotnie, gdyż nie będzie mogła zostać zrealizowana. Pacjent może zrezygnować z udziału w usłudze w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.

 2. Konsultacja farmaceutyczna (zw. dalej „Konsultacją”) - Konsultacja jest rozbudowaną poradą farmaceutyczną i może obejmować swoim zakresem wiele problemów terapeutycznych. Polega na udzieleniu przez farmaceutę informacji na temat bezpieczeństwa stosowania jednego lub wielu leków, interakcji między nimi, działań niepożądanych lub zasad prawidłowego stosowania. Jest udzielana po zebraniu wywiadu farmaceutycznego i uzyskaniu niezbędnych informacji o stanie zdrowia pacjenta. Konsultacja może obejmować swoim zakresem wiele problemów terapeutycznych oraz problemy złożone. Podczas konsultacji weryfikowane jest bezpieczeństwo terapii, potencjalne interakcje i inne problemy lekowe, które mogą wyniknąć w trakcie porady. W jej ramach pacjent otrzymuje podsumowanie porady oraz raport dla lekarza w formie pisemnej, który należy przekazać lekarzowi prowadzącemu przy następnej wizycie. Materiały zawierają zalecenia, sugerowane rozwiązania napotkanych problemów oraz - w zależności od potrzeb - wskazówki dotyczące dalszego postępowania, odniesienia do najnowszych wytycznych i rekomendacji ekspertów, a także informacje u jakiego specjalisty szukać dalszej pomocy. Usługa ta jest dostępna dla pacjentów oraz dla ich rodziców albo opiekunów.

  Aby wziąć udział w dowolnej z usług, należy zarezerwować ją, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie farmaceutycznie.pl oraz opłacić w systemie szybkich płatności, udostępnionych mailowo po uzgodnieniu zakresu porady. Po rezerwacji Usługodawca prześle na podany przez Pacjenta adres mailowy odpowiedź w celu uzgodnienia szczegółów porady, zawierającą link do szybkich płatności, a także formularz wywiadu i niezbędne zgody, które należy poprawnie wypełnić i w odesłać kompletne na adres kontakt@farmaceutycznie.pl. Przesłane formularze i zgody są niezbędne do zrealizowania Usługi. Akceptowane są pliki podpisane podpisem elektronicznym lub skany wydrukowanych i wypełnionych dokumentów. W wiadomości można dodatkowo opisać problem i zadać pytania, które nie znalazły się w formularzach. Po otrzymaniu przez Usługodawcę prawidłowo wypełnionych formularzy i zgód, porada zostanie najszybciej jak to możliwe i przesłana w postaci pisemnej na adres mailowy Pacjenta. W przypadku nie dostarczenia przez Pacjenta wszystkich wymaganych formularzy i zgód albo nieudzielenia wymaganych odpowiedzi na wymagane pytania, przepada ona bezzwrotnie, gdyż nie będzie mogła zostać zrealizowana. Pacjent może zrezygnować z udziału w usłudze w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.
 3. Przegląd lekowy (zw. dalej "Przeglądem") - Usługa, która polega na przeprowadzeniu przez farmaceutę analizy stosowanych przez Pacjenta leków i ocenie farmakoterapii pod kątem bezpieczeństwa stosowania, interakcji, działań niepożądanych i zasad prawidłowego stosowania. Przegląd lekowy dotyczy wszystkich leków, wyrobów medycznych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które Pacjent stosuje. Podsumowanie Przeglądu obejmuje zalecenia dla Pacjenta oraz raport (informację zwrotną) dla lekarza prowadzącego.

  Usługa nie jest jeszcze dostępna.

 4. Usługa Nowy lek - Usługa, będąca trzyetapową konsultacją farmaceutyczną, zapewniającą pomoc dla Pacjenta, który otrzymał nowy produkt leczniczy. Skierowana jest do chorego, który w ramach terapii choroby przewlekłej otrzymał po raz pierwszy receptę wypisaną na lek wcześniej przez niego niestosowany. Przez nowy lek rozumie się nową substancję czynną i/lub nową postać leku (na przykład o modyfikowanym uwalnianiu) a także zmienioną drogę podania. Celem usługi jest dostarczenie pacjentowi informacji na temat rozpoczynanej terapii oraz ocena stosowania się do zaleceń terapeutycznych i udzielenie wsparcia w realizacji tych zaleceń. Usługa powinna być przeprowadzona w pierwszym miesiącu przyjmowania nowego leku. Usługa ta jest dostępna dla Pacjentów lub dla rodziców albo opiekunów. Na usługę Nowy Lek składają się trzy konsultacje: spotkanie wstępne (za pośrednictwem usług teleinformatycznych), interwencja po 7-14 dniach od spotkania wstępnego (przeprowadzane poprzez korespondencję mailową), oraz kontrola po 14-21 dniach od spotkania interwencyjnego (przeprowadzane poprzez korespondencję mailową).

  Usługa nie jest jeszcze dostępna.

 

Powered by Quick.CmsDesign ProjektGraficzny.com